logo Schone grond verklaring

Een schone grond verklaring is een gemeentelijke verklaring waarbij duidelijk op schrift staat vermeld dat er geen bezwaren zijn om op een bepaald terrein of woongebied te bouwen en dat de grond van een bepaalde kwaliteit is. MW-Bodemsanering kan u helpen met een bodemonderzoek waarbij wij u ook kunnen begeleiden in het navolgend traject richting de gemeente voor het indienen van deze schone grond verklaring.

Schone grond verklaring bij verkennend bodemonderzoek

Met een verkennend bodemonderzoek en eventueel een aansluitend saneringsplan, kan de kwaliteit van de bovengrond, ondergrond en grondwater worden onderzocht worden. Ook kan met een provinciale beschikking op een bodemonderzoek een uitspraak worden gegeven over de geschiktheid van de bodem voor een bepaald doeleinde. De geschiktheid van de bodem kan per doel of gebied verschillen. Aan een woongebied met gezinnen worden andere eisen gesteld, dan aan een braakliggend terrein voor een vuilverwerkingsbedrijf. Een nader of grondig bodemonderzoek kan hiervoor uitsluitstel geven.

Een schone grond verklaring wordt vaak aangevraagd bij:

•   De aan- en verkoop van een huis
•   De aan- en verkoop van een perceel
•   Bij een verbouwing of de aanbouw van een bestaand gebouw
•   Bij een aanvraag van een bouwvergunning
•   Bij de aanvraag van een milieuvergunning
•   Bij een hypotheek of verzekering

Schoongrondverklaring en akkoord

Een schoongrondverklaring wordt in twee gevallen afgegeven:

1.   Als na bodemonderzoek blijkt dat de kwaliteit van de bodem past bij het doel van het bodemgebruik
2.   Als het saneringsverlag na bodemsanering is goedgekeurd

Indien uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat er geen risico’s zijn, hoeft er geen nader onderzoek te worden uitgevoerd. Op basis van alleen een verkennend onderzoek kan niet met stelling gezegd worden dat de grond helemaal schoon is. Voor een schone grond verklaring zal eerst een diepgaander grondonderzoek moeten plaatsvinden, voordat er een geschiktheidverklaring wordt afgegeven.

logo Neem contact met ons op.

In elke vorm is er contact, precies naar uw eigen wensen. Bekijk hieronder hoe u in contact met ons kunt komen.

Onze locatie

Amstelwijckweg 1
3316 BB Dordrecht

Bel ons

078 6 45 53 94

Normec Certification

BRL7000: EC-SIK-70236
ISO-9001: EC-KWA-01473
CA: EC-VCA-10354