mw-bodemsanering mw-bodemsanering mw-bodemsanering
 

 

 

  Na een bodemonderzoek vloeit hier vaak een bodemsanering uit. De voor­bereiding van een bodem­sanering begint bij het analyseren van het bodemonderzoek. Dit geeft een goed overzicht en totaalplaatje van de geconstateerde bodemver­ontreiniging en vervuilde grond. Dit bodemonderzoek geeft de leidraad van de uit te voeren bodemsanering.  
  Bodemsanering

MW bodemsanering is een milieutechnisch bedrijf en grondverzet bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in bodemsanering. Het uitvoeren van een bodemsanering brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. MW Bodemsanering denkt mee, geeft gericht advies en komt met een concrete voorstel voor de meest efficiënte en kostenbesparende saneringsmethode. Wij werken voor diverse projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties en (bouw) bedrijven. Door een goede afstemming, onderlinge communicatie en transparante projectplannen, dragen wij er zorg voor dat bouwplannen en bestemmingsplannen geen vertraging oplopen.

 
Bodemsanering met de juiste bodem­specialist

Indien uit een eerder bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging of (sterk) vervuilde grond, dan is het belangrijk dat de mogelijke risico’s voor het milieu en de mens worden weg genomen. Met onze bodemsanering kunnen wij diverse bodemsanering projecten opzetten, begeleiden en uitvoeren. MW Bodemsanering houdt hierbij strikt de beoordelingsrichtlijnen volgens de BRL7000 aan. De Wet Bodembescherming stelt dat bodemsanering onder milieukundige begeleiding uitgevoerd moet worden. Hoe doet MW Bodemsanering dit?

  Het inzichtelijk maken van de mate van vervuiling en bodemprobleem
  Het treffen van de juiste voorbereidingen voor bodemsanering
  Het maken van een concrete planning in een projectplan
  Het aanwijzen van een deskundige projectleider
  Het zelfstandig uitvoeren van de bodemsanering
  Het voeren van milieukundige begeleiding bij het saneringstraject
  Grond afvoeren middels onze grondbank
  Het geven van een schone grond verklaring


Tanksanering

Indien er ondergrondse brandstoftanks worden gevonden, kunnen wij de tanksanering uitvoeren. Brandstoftanks kunnen na verloop van jaren lekken en dit kan grote gevolgen hebben voor het milieu. Daarnaast is het een verplichting om niet meer in gebruik zijnde tanks te verwijderen. Ook als u het vermoeden heeft dat er bij uw bedrijf of woning mogelijk een ondergrondse tank aanwezig is, kunnen wij dit onderzoeken, tanksanering uitvoeren en de ruimte met schone grond aanvullen.

Bodemsanering en kwaliteitsmanagement

MW Bodemsanering stelt hoge eisen aan bodemsanering projecten. Hiervoor doen wij op een vaste en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement en zorgen voor een hoge klanttevredenheid. Wij gebruiken hiervoor het ISO9001 certificaat (kwaliteitsnomen) . MW-Bodemsanering is ook VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu checklist Aannemers) gecertificeerd. Hiermee tonen wij aan dat wij met een gecertificeerde controlelijst werken tijdens het uitvoeren van bodemonderzoeken, bodemsanering en bij het geven van een schone grond verklaring.

Bodemsanering en nazorg

Door de voortdurende wijzigingen en aanvulling in de regelgeving, is het voorbereiden, uitvoeren en de nazorg van een bodemsanering specialistisch werk geworden. Door onze professioneel uitgevoerde bodemsaneringen, heeft MW Bodemsanering een uitgebreide deskundige kennis van de beoordelingsrichtlijnen, waarbij wij adequaat reageren en kostenbesparende saneringsprojecten kunnen uitvoeren.

Meer informatie over bodemsanering ontvangen?

Wilt u meer informatie of een offerte voor bodemsanering aanvragen? Klik dan door, vul uw gegevens in en dan nemen wij binnen 12 uur contact met u op!

Informatie of offerte aanvragen