logo Bodemsanering

MW bodemsanering is een milieutechnisch bedrijf en grondverzet bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in bodemsanering. Het uitvoeren van een bodemsanering brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. MW Bodemsanering denkt mee, geeft gericht advies en komt met een concrete voorstel voor de meest efficiënte en kostenbesparende saneringsmethode. Wij werken voor diverse projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties en (bouw) bedrijven. Door een goede afstemming, onderlinge communicatie en transparante projectplannen, dragen wij er zorg voor dat bouwplannen en bestemmingsplannen geen vertraging oplopen.

Bodemsanering met de juiste bodem­specialist

Indien uit een eerder bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging of (sterk) vervuilde grond, dan is het belangrijk dat de mogelijke risico’s voor het milieu en de mens worden weg genomen. Met onze bodemsanering kunnen wij diverse bodemsanering projecten opzetten, begeleiden en uitvoeren. MW Bodemsanering houdt hierbij strikt de beoordelingsrichtlijnen volgens de BRL7000 aan. De Wet Bodembescherming stelt dat bodemsanering onder milieukundige begeleiding uitgevoerd moet worden. Hoe doet MW Bodemsanering dit?

•   Het inzichtelijk maken van de mate van vervuiling en bodemprobleem
•   Het treffen van de juiste voorbereidingen voor bodemsanering
•   Het maken van een concrete planning in een projectplan
•   Het aanwijzen van een deskundige projectleider
•   Het zelfstandig uitvoeren van de bodemsanering
•   Het voeren van milieukundige begeleiding bij het saneringstraject
•   Grond afvoeren middels onze grondbank
•   Het geven van een schone grond verklaring

Tanksanering

Indien er ondergrondse brandstoftanks worden gevonden, kunnen wij de tanksanering uitvoeren. Brandstoftanks kunnen na verloop van jaren lekken en dit kan grote gevolgen hebben voor het milieu. Daarnaast is het een verplichting om niet meer in gebruik zijnde tanks te verwijderen. Ook als u het vermoeden heeft dat er bij uw bedrijf of woning mogelijk een ondergrondse tank aanwezig is, kunnen wij dit onderzoeken, tanksanering uitvoeren en de ruimte met schone grond aanvullen.

Bodemsanering en kwaliteitsmanagement

MW Bodemsanering stelt hoge eisen aan bodemsanering projecten. Hiervoor doen wij op een vaste en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement en zorgen voor een hoge klanttevredenheid. Wij gebruiken hiervoor het ISO9001 certificaat (kwaliteitsnomen) . MW-Bodemsanering is ook VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu checklist Aannemers) gecertificeerd. Hiermee tonen wij aan dat wij met een gecertificeerde controlelijst werken tijdens het uitvoeren van bodemonderzoeken, bodemsanering en bij het geven van een schone grond verklaring.

Bodemsanering en nazorg

Door de voortdurende wijzigingen en aanvulling in de regelgeving, is het voorbereiden, uitvoeren en de nazorg van een bodemsanering specialistisch werk geworden. Door onze professioneel uitgevoerde bodemsaneringen, heeft MW Bodemsanering een uitgebreide deskundige kennis van de beoordelingsrichtlijnen, waarbij wij adequaat reageren en kostenbesparende saneringsprojecten kunnen uitvoeren.

logo Neem contact met ons op.

In elke vorm is er contact, precies naar uw eigen wensen. Bekijk hieronder hoe u in contact met ons kunt komen.

Onze locatie

Amstelwijckweg 1
3316 BB Dordrecht

Bel ons

078 6 45 53 94

Normec Certification

BRL7000: EC-SIK-70236
ISO-9001: EC-KWA-01473
CA: EC-VCA-10354