Bodemonderzoek

MW Bodemsanering verzorgt ook bodemonderzoek als er mogelijk sprake is van bodemverontreiniging of (sterk) vervuilde grond. Zeker bij bouwprojecten is het belangrijk om te weten of op een bepaald terrein veilig en verantwoord gebouwd kan worden. Een grondig bodemonderzoek geeft inzicht in mogelijke risico’s voor het doel van de locatie. Wij kunnen hiervoor diverse bodemonderzoeken verzorgen:

•   Een verkennend bodemonderzoek
•   Een nader bodemonderzoek
•   Een saneringsonderzoek
•   Een saneringsopzet en begeleiding
•   Vastlegging nul situaties
•   Vastlegging eindsituaties
•   Bodemonderzoeken na calamiteiten
•   Bodemonderzoeken bij tanks

Een verkennend bodemonderzoek

Soms kan het nodig zijn om in bepaalde situaties een verkennend of nader bodemonderzoek uit te voeren. Een verkennend bodemonderzoek toetst de kwaliteit van de grond aan de geldende normen en wettelijke kaders en geeft een duidelijk beeld van de mogelijke risico’s bij toekomstige bouwplannen of gebruik van de locatie. Een nader bodemonderzoek geeft specifiek inzicht in de omvang en ernst van de bodemverontreiniging. Ook bij een vermoeden van vervuilde grond of een jaren eerder gedaan onderzoek.

Bodemonderzoek en grond afvoeren

Vanuit onze grondbank kunnen wij desgewenst ook gelijk de vervuilde grond afvoeren. Zo heeft u bij MW Bodemsanering een samenwerkingspartner die alles vanaf het eerste onderzoek tot en met het afvoeren van verontreinigde grond voor u kan uitvoeren/verzorgen. Daarnaast kunnen wij er ook voor zorgdragen dat schone grond wordt aangevoerd en dat het bouwproject kan starten. Zo voorkomt u onnodig tijdverlies en bespaart u kosten op diverse aannemingsbedrijven om de klus te klaren.


logo Neem contact met ons op.

In elke vorm is er contact, precies naar uw eigen wensen. Bekijk hieronder hoe u in contact met ons kunt komen.

Onze locatie

Amstelwijckweg 1
3316 BB Dordrecht

Bel ons

078 6 45 53 94

Normec Certification

BRL7000: EC-SIK-70236
ISO-9001: EC-KWA-01473
CA: EC-VCA-10354